BL-1081

Chọn Ngôn Ngữ

BL-1081

BL-1081

BL-1081

Video Balun Động (active Balun)
*Office operations
*Copper coils inside
*Application:B/W:1500M,Color:1000M
* power required (chống nhiễu, chống sét)

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN