BL04 - C

Chọn Ngôn Ngữ

BL04 - C

BL04 - C

BL04 - C

Chi tiết:

 Passive Twisted- cặp video Transceiver
 hoạt động Văn phòng
 đồng cuộn dây bên trong
 Ứng dụng: B / W600M, Color: 400M
 Không cần điện
Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN