Cảm biến báo rò GAS ALG102

Chọn Ngôn Ngữ

Cảm biến báo rò GAS ALG102

Cảm biến báo rò GAS ALG102

Cảm biến báo rò GAS ALG102

- Cảm biến báo rò GAS
- Nguồn vào: AC220V
- Có nút test hoạt động
- Ngõ vào: NO/NC
- Cấp độ báo động CO: 100PPM
- Cấp độ báo GAS: 10%LEL
- Red LED/DI DI Sound(≤85dB).

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN