cáp 4 ruột đồng (tín hiệu và nguồn)

Chọn Ngôn Ngữ

cáp 4 ruột đồng (tín hiệu và nguồn)

cáp 4 ruột đồng (tín hiệu và nguồn)

cáp 4 ruột đồng (tín hiệu và nguồn)

Chi tiết:

★ Cable 4 lõi đồng
★1 lớp bạc chống nhiễu
★1 lớp dầu chống oxi hóa
★ Cuộn 100m và cuộn 400m

   Đối tác của GREYTECH

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN