Cáp RG6 - 100yard

Chọn Ngôn Ngữ

Cáp RG6 - 100yard

Cáp RG6 - 100yard

Cáp RG6 - 100yard

Chi tiết:

★Cable 5C, RG 6, 64 sợi mát 
★1 lớp bạc chống nhiễu, màu trắng, cuộn 94m

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN