Đầu báo khói quang học địa chỉ

Chọn Ngôn Ngữ

Đầu báo khói quang học địa chỉ

Đầu báo khói quang học địa chỉ

Đầu báo khói quang học địa chỉ

Thông tin chi tiết

ALK-V: Đầu báo khói quang học địa chỉ · Dạng thấp và đẹp mắt, chỉ cao 2” tính cả đế. · Độ ổn định và đáp ứng cao · Tự động điều chỉnh để thích hợp với môi trường nhiều bụi. · Tích hợp tính năng thử báo cháy · Sử dung giao thức DCP tăng độ hiệu quả chống nhiễu và độ chính xác. · 2 đèn led báo nguồn/báo cháy.

   Đối tác của GREYTECH

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN