Đầu ghi GR-DVR9604-IP

Chọn Ngôn Ngữ

Đầu ghi GR-DVR9604-IP

Đầu ghi GR-DVR9604-IP

Đầu ghi GR-DVR9604-IP

Chi tiết:

Mã SP Thông số kỹ thuật Thông số chung
 GR-DVR9604-IP  1080P/960P/720P  
 GR-DVR08-IP  1080P/960P/720P
 GR-DVRT16-IP

 16CH 960P/720P Record,Playback 4ch 960P/4ch 720P,

Support 2 HDD

 

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN