Đầu ghi hình GR-20408

Chọn Ngôn Ngữ

Đầu ghi hình GR-20408

Đầu ghi hình GR-20408

Đầu ghi hình GR-20408

Đầu ghi hình 8 kênh

Thông số kỹ thuật: 720P/960H

Thông số chung:

Big size: 32.5x24.5x5.2cm
software on phone:Vmeye supper

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN