Đầu ghi hình GR-CVR8CVI

Chọn Ngôn Ngữ

Đầu ghi hình GR-CVR8CVI

Đầu ghi hình GR-CVR8CVI

Đầu ghi hình GR-CVR8CVI

Mã SP: CVI

Thông số kỹ thuật: 1080P/ 720P

Thông số chung:

Big size: 32.5x24.5x5.2cm
software on phone: Vmeye supper/ N-eye/ DMSS
Port: 34567/ 34599/ 3777

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN