Đầu ghi hình GR-D20408A HD

Chọn Ngôn Ngữ

Đầu ghi hình GR-D20408A HD

Đầu ghi hình GR-D20408A HD

Đầu ghi hình GR-D20408A HD

Mã SP: AHD

Thông số kỹ thuật: 720P/AHD M/ AHD LM

Thông số chung:

Big size: 32.5x24.5x5.2cm
software on phone: Vmeye supper/ N-eye/ DMSS
Port: 34567/ 34599/ 3777

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN