Đầu ghi hình GR-D2308

Chọn Ngôn Ngữ

Đầu ghi hình GR-D2308

Đầu ghi hình GR-D2308

Đầu ghi hình GR-D2308

Đầu ghi hình 8 kênh

Thông sô kỹ thuật: 1080P/720P/960H

Thông số chung:

Big size: 32.5x24.5x5.2cm
software on phone:Vmeye supper/ N-eye/ DMSS
Port: 34567/ 34599/ 3777

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN