Đầu ghi hình GR-DVR08

Chọn Ngôn Ngữ

Đầu ghi hình GR-DVR08

Đầu ghi hình GR-DVR08

Đầu ghi hình GR-DVR08

Đầu ghi hình 8 kênh

Thông số kỹ thuật: 720P/ 960H

Thông số chung: Video out: BNC(only ANALOG)/VGA / HDMI

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN