Đầu ghi hình GR-E9108P

Chọn Ngôn Ngữ

Đầu ghi hình GR-E9108P

Đầu ghi hình GR-E9108P

Đầu ghi hình GR-E9108P

Đầu ghi hình 8 kênh


Thông số kỹ thuật: 720P/960H

Thông số chung:

Big size: 32.5x24.5x5.2cm
software on phone: Vmeye supper/N-eye/ DMSS
Port: 34567/ 34599/ 3777

   Đối tác của GREYTECH

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN