Đầu ghi hình GT-D4D1

Chọn Ngôn Ngữ

Đầu ghi hình GT-D4D1

Đầu ghi hình GT-D4D1

Đầu ghi hình GT-D4D1

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH
4CH*720P/1080P
Palyback: 4CH*720P
Video out: BNC(only ANALOG)/VGA / HDMI
Audio:1CH  (4CH OPTIONAL)
HDD: 1× 4TB  (2× 4TB OPTIONAL)
Alarm: OPTIONAL
Size: 26×20.2×4.2cm
Big size: 32.5x24.5x5.2cm
software on phone:
Vmeye supper/
N-eye/ DMSS
Port: 34567/ 34599/ 3777

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN