ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA IB2T

Chọn Ngôn Ngữ

ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA IB2T

ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA IB2T

ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA IB2T

Chi tiết:

ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA
- Khoảng cách thu/phát: 15 – 100m Outdoor, 
30 - 240m Indoor
- Góc điều chỉnh: ± 90° (Horizontal), ± 15° (Vertical)
- Thời gian đáp ứng: 50 - 700ms
- Ngõ ra báo động: 120V/1A, NO/NC
- Nhiệt độ sử dụng : -25oC ~ +55oC
- Nguồn cung cấp:  AC/DC 12 ~ 24V
- Kích thước (H)x(W)x(D): 173x74x72mm
- Trọng lượng: 1kg

   Đối tác của GREYTECH

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN