DROPWIRE 500m

Chọn Ngôn Ngữ

DROPWIRE 500m

DROPWIRE 500m

DROPWIRE 500m

Chi tiết:

★Dây thuê bao đi ngoài trời 
★2 sợi đồng, 1 sợi cường lực, cuộn 500m
★Dây mềm.
★Giá 1100 đồng/1m

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN