G-AL01A

Chọn Ngôn Ngữ

G-AL01A

G-AL01A

G-AL01A
Chi tiết:
 
★ Bộ báo động , báo khách độc lập:
★ 1 cảm biến
★ 2 chế độ báo động, báo khách
★ Dùng pin: 3 viên 2A
   Đối tác của GREYTECH

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN