GR-2009

Chọn Ngôn Ngữ

GR-2009

GR-2009

GR-2009

Chi tiết:

- độ trung thực cao chip xử lý tiếng ồn thấp.
Senior tiếng ồn micro đàn áp.
vỏ bán cầu điều chỉnh độ nhạy.
phòng họpphòng sinh hoạt chung.
Builtin mạch giảm tiếng ồn.

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN