KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 30

Chọn Ngôn Ngữ

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 30

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 30

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 30

Kim Thu Sét IONIFLASH MACH 30 
- Bán kính bảo vệ: 107Met
- Thời gian phát tia tiên đạo 87µSec
- Theo tiêu chuẩn của Pháp NF C 17-103
- Xuất xứ: France Paratonnerres - Pháp

   Đối tác của GREYTECH

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN