KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 45

Chọn Ngôn Ngữ

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 45

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 45

KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 45

 KIM THU SÉT IONIFLASH MACH 45
- Bán kính bảo vệ 107M (cấp 3, H=5m)
- Thời gian phát tia tiên đạo 114µSec
- Theo tiêu chuẩn của Pháp: NF C 17-104
- Xuất xứ: France Paratonnerres - Pháp

   Đối tác của GREYTECH

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN