Kim thu sét Ioniflash Mach 60

Chọn Ngôn Ngữ

Kim thu sét Ioniflash Mach 60

Kim thu sét Ioniflash Mach 60

Kim thu sét Ioniflash Mach 60

Kim thu sét Ioniflash Mach 60
Thời gian phát tia tiên đạo 135µSec
- Theo tiêu chuẩn Pháp NF C 17-105
- Xuất xứ: France Paratonnerres - Pháp

   Đối tác của GREYTECH

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN