Máy fax Panasonic KX - FT987

Chọn Ngôn Ngữ

Máy fax Panasonic KX - FT987

Máy fax Panasonic KX - FT987

Máy fax Panasonic KX - FT987

Tính năng nổi bật:

Có 100 bộ nhớ. Hiển thị số gọi đi, đến (FSK & DTMF). Tự động cắt giấy. Lưu 28 trang khi hết giấy. Sử dụng giấy nhiệt dài 30m. Ghi âm 2 chiều

   Đối tác của GREYTECH

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN