Nguồn GR-10A

Chọn Ngôn Ngữ

Nguồn GR-10A

Nguồn GR-10A

Nguồn GR-10A

Chi tiết:

★Switching Power Supply
★Output:12V-10A
★Input:100-240VAC

   Đối tác của GREYTECH

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN