Nguồn GR-2ANB

Chọn Ngôn Ngữ

Nguồn GR-2ANB

Nguồn GR-2ANB

Nguồn GR-2ANB

Adaptor điện tử
Điện áp vào: AC 220 V/ 50Hz. Điện áp ra: DC: 12V / 2A

   Đối tác của GREYTECH

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN