Tổng hợp phần mềm cho Camera quan sát

Chọn Ngôn Ngữ

Tổng hợp phần mềm cho Camera quan sát

Tổng hợp phần mềm cho Camera quan sát

Tổng hợp phần mềm cho Camera quan sát

 

TỔNG HỢP PHẦN MỀM ĐI KÈM VỚI CAMERA

STT TÊN CAMERA PORT  CMS

MOBILE

1

IPT7202

80 LINK VMeyeSuper
2

ROBOT IPT7202HD

81 LINK P2P Master
3

IPC-S5030-TF

81 LINK IE-Link
4

IPD7203

81 LINK Family Center
5

ROBOT IPD7203

81 LINK AiC or P2PCamlive
6

ROBOT IPWIFIOV12

81 MASTER P2P Master
7

 

  IPCamTool  
8

 

  P2P CamWin  

 

   Đối tác của GREYTECH

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN