Tổng hợp phần mềm đi kèm với đầu ghi hình

Chọn Ngôn Ngữ

Tổng hợp phần mềm đi kèm với đầu ghi hình

Tổng hợp phần mềm đi kèm với đầu ghi hình

Tổng hợp phần mềm đi kèm với đầu ghi hình

 

STT

MÃ ĐẦU GHI

LOẠI

PORT

CMS

MOBILE

1

GR-B7004

ANALOG

34567,34599,80

Link

VmeyeSuper

2

GR-D20404

ANALOG

34567,34599,80

Link

VmeyeSuper

3

GR-DVRP9604

ANALOG

101,8670,80

Link

TMeye or TMeye +

4

GR-DVR9604

ANALOG

101,8670,80

Link

TMeye or TMeye +

5

GT-D4HD

ANALOG

34567,34599,80

Link

VmeyeSuper

6

GT-D4HDT

 ANALOG

 34567,34599,80

 Link

VmeyeSuper

7

GR-D20408

 ANALOG

 34567,34599,80

 Link

VmeyeSuper

8

GR-D20408A

 ANALOG

 34567,34599,80

 Link

 VmeyeSuper

9

GR-E9108P

 ANALOG

 34567,34599,80

 Link

 VmeyeSuper

10

GR-D3108

 ANALOG

 34567,34599,80

 Link

 VmeyeSuper

11

GR-D20416

 ANALOG

 34567,34599,80

 Link

 VmeyeSuper

12

GR-D20416A

 ANALOG

 34567,34599,80

 Link

 VmeyeSuper

13

GR-DVRD16

ANALOG

34567,34599,80

Link

VmeyeSuper

14

GR-DVRG16

ANALOG

34567,34599,80

Link

VmeyeSuper

15

GR-D20424

ANALOG

34567,34599,80

Link

VmeyeSuper

16

GR-D20432

ANALOG

34567,34599,80

Link

VmeyeSuper

17

GR-HDCVI-04

HDCVI

37777,37778,80

Link

iDMSS or gDMSS

18

GR-HDCVI-08

HDCVI

37777,37778,80

Link

iDMSS or gDMSS

19

GT-HDCVI-16

HDCVI

37777,37778,80

Link

iDMSS or gDMSS

20

GR-NVR04

IP

80,9101

Link

NVSIP

21

GR-NVR08

IP

80,9101

Link

NVSIP

22

GR-NVR16

IP

80,9101

Link

NVSIP

23

GR-AHD04

AHD

80,34567,34599

Link

VmeyeSuper

24

GR-AHD08

AHD

80,34567,34599

Link

VmeyeSuper

25

AHD-3108

AHD

80,5000,8000

Link

N-Eye

 

 

   Đối tác của GREYTECH

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN