RG6 - SEC 305m

Chọn Ngôn Ngữ

RG6 - SEC 305m

RG6 - SEC 305m

RG6 - SEC 305m

Chi tiết:

★Cable 5C, RG 6, 96 sợi mát 
★1 lớp bạc chống nhiễu, màu trắng, cuộn 305m

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN