S104

Chọn Ngôn Ngữ

S104

S104

S104

Chi tiết:

CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY
- Nguồn cấp: DC12V
- Cường độ: 120dB

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN