Thiết bị tường lửa Fire Wall Ruijie RG-WALL 1600-S3100 bản quyền 3 năm

Chọn Ngôn Ngữ

Thiết bị tường lửa Fire Wall Ruijie RG-WALL 1600-S3100 bản quyền 3 năm

Thiết bị tường lửa Fire Wall Ruijie RG-WALL 1600-S3100 bản quyền 3 năm

Thiết bị tường lửa Fire Wall Ruijie RG-WALL 1600-S3100 bản quyền 3 năm

+ 10 cổng GE, kích thước 1U
+ Tích hợp sẵn gói bản quyền 3-năm (RG-WALL 1600-S3100, bản quyền Cơ sở Dữ liệu Anti-Virus Signature, Cơ sở Dữ liệu IPS Signature, Cơ sở Dữ liệu Application Signature, Cơ sở Dữ liệu Spam and Cơ sở Dữ liệu Website Classification)

Giá :Liên hệ 


Sản Phẩm Khác

Bản Quyền ©2015 THUỘC WWW.GREYTECH.COM.VN